FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

Nom i Cognoms:
Curs:
E-mail:
Telèfon:
Observacions:


Confirmo que abans de clicar en "Submit" o "Enviar" he llegit el paràgraf següent i dono el meu consentiment explícit per
incorporar les meves dades als fitxers.

“En compliment del Reglament (UE) 2016/ 679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 us informem
que les dades facilitades formaran part dels fitxers d'ACTIUHUMÀ, S.L. i L’ESTUDEM JBF,S.L per a la gestió de la relació
comercial, així com l’enviament d’informació. Només per al compliment de les obligacions legals, les dades podran ser
facilitades a altres entitats. Si ens ha facilitat dades personals d’un tercer l’haurà d’haver informat i sol·licitat el seu consentiment
de les dades aquí exposades, amb caràcter previ a la seva inclusió.Vostè pot exercir els drets d’accés, supressió, rectificació,
cancel·lació i oposició respecte a les dades personals dirigint una comunicació per escrit al C/ Cardaire, 28-30, 08221 Terrassa,
o al correu electrònic info@actiuhuma.com”